Home > Anti Biasa > hut11

hut11

19 July, 2010

Keluarga Besar Ladang Jiwa

Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Yang Pertama
18 Juli 2009 – 18 Juli 2010

“BLOG CAMP”

www.abdulcholik.com

Semoga Semakin Disayang Pembacanya

Keluarga Besar LJ

NakjaDimande (Bundo) ~ Vyan RH (Nang)
Hari Mulya (Ntong) ~ Aiu Rengganis (Nok)
Harum Hutan (Nen9) ~ Ramudeng (Nduk)
GusKar (Pak Lik) ~ MM (Karyawan LJ)

Categories: Anti Biasa
%d bloggers like this: